Yüksek Lisans Tez Hazırlama Kısa Yolları!

Yüksek Lisans Tez Hazırlama

Lisans programlarından mezun olunması akabinde yüksek lisans tez hazırlama işlemi ile bitecek olan lisansüstü eğitim düzeyine başlanır. Son yıllarda çeşitli sebeplerle lisansüstü programlara olan ilgi artmış ve milyonlarca öğrenci bahsi geçen üniversite düzeyinde eğitim almaktadır. Bunun en yalın sebebi ise artık dileyen kimseler bir şekilde eğitime ulaşılabilir durumdadır. Tezli ya da tezsiz olmak üzere iki farklı ana ayrıma sahip olan yüksek lisans eğitim programlarına bakıldığında, çoğunluğun tezsiz eğitime yöneldiği görülür. Söz konusu mevcut durumun temel sebebi ALES adı verilen ve bu tür programlara girmek için mutlaka geçer puan almanız gereken sınavın kaldırılmasıdır (tezsiz programlar için). Eğer siz lisansüstü programa tezsiz olarak devam edecekseniz ALES sınavına girmenize artık gerek yoktur. Bu programlarda tez yerine yüksek lisans dönem projesi adı verilen teze göre daha yüzeysel olan akademik içerikli bilimsel araştırmayı yapmanız icap eder. Akademik kariyer hedeflemeyen kimseler için söz konusu eğitimler son derece uygun görünmektedir. Ayrıca artık tezsiz programlardan mezun olanlar doktora programlarına başvurabilmektedir. Kısacası ilginin tezsiz yüksek lisans projesi yazım odağında olduğunu ifade etmek güç değildir.

 

Yüksek Lisans Tez Hazırlama Dönemi

Tezsiz programlar için durum yukarıda anlatıldığı gibi olsa bile tezliler için yüksek lisans tez hazırlama dönemi içerisinde görece daha kapsamlı bilimsel araştırma yapılması zorunludur. Öğrenci olarak yapmanız gereken bilinçli olmak ve henüz söz konusu aşamaya gelmeden gerekli hazırlıkları gerçekleştirmektir. Aksi durumda sürekli geride kalacaksınız ve çeşitli sebeplerle bitirme tezi yazma hususunda zaman yönetimiyle alakalı problem yaşayacaksınız. Oysa yüksek lisans tez hazırlama aşamasına gelmeden genel geçer biçimde planlama yapmış olsaydınız emin olunuz ortalama düzeydeki talebelere kıyasla işler sizin için çok daha kolay geçerdi. Şimdi aşağıda görüleceği üzere tez yazarken bunlara dikkat konusuna geçelim.

 

Tez Yazarken Bunlara Dikkat

Aslında çok geniş inceleme konusu olsa bile tez yazarken bunlara dikkat başlığında paylaşacağımız birkaç bilgi bile emin olunuz sizin için ciddi katkı sunabilir. Öncelikle yüksek lisans tez hazırlama aşamasına ulaşmış olan sizler belirli bilgi birikimi içerisinde olacağınızdan dolayı, sürece kabaca hakim olmalı ve ana hatlarıyla plan yapmalısınız. Devamında ise mümkün olduğu takdirde kendisi hakkında olumlu fikir sahibi olduğunuz bitirme tezi yazma hocası seçeceksiniz. Üniversitede danışman tercihi sonuçlandıktan hemen sonra aklınızdaki planı yazıya aktarıp direkt danışman öğretim üyesinin onayına sununuz. Kendisi planınızı mühim seviyede revizeye uğratsa dahi emin olunuz süreç hiçbir durumda sekteye uğramayacaktır. Böyle bilinç içerisinde olan talebelerle çalışmak emin olunuz danışman için de zevk olacağından dolayı karşılıklı memnuniyet duygusunu sağlayacaksınız. Bunun dışında geriye kalan düzenli olarak danışmanla görüşmek ve tez yazımıyla alakalı kendisinin taleplerini dikkate almak olacaktır. Kapsamlı bilgi için diğer bilgilendirme yayınlarına göz atabilirsiniz.

kaynak: https://www.kalemtezhazirlama.com/yuksek-lisans-tezi-hazirlama/