Yüksek Lisans Dönem Projesi

Yüksek

Dört yıllık fakülte eğitimi bittikten sonra tezli ve tezsiz olmak üzere iki farklı lisansüstü program bulunur. İkinci seçenekte yüksek lisans dönem projesi hazırlama gerekirken birinci seçenekte ise yüksek lisans tezi yazmak gerekmektedir. Elbette bu aşamaya geçmek için öncelikli olarak ilgili öğrencinin derslerin tamamını başarıyla geçmiş olması gerekmektedir. Lisans eğitiminden farklı olarak tek dersten dahi başarısız olmak yüksek lisans tez hazırlama veya dönem projesi aşamasına geçmenin önünde engel olarak görülür. Bu sebepledir ki dersleri sorunsuz şekilde tamamlamak büyük önem ifade etmektedir. Bir şekilde dersler bittikten sonra yüksek lisans dönem projesi yazım aşaması başladığında öğrencilerin ilk olarak bölümden danışman öğretim üyesi seçimi gerçekleştirilir. Danışman hocanızla ilk görüşmede tez konusu üzerinde mutabık olmanız gerekir. Eğer konu seçiminde mutabık olamazsanız tez veya bitirme projesi yazım aşamasına başlayamazsınız. Bu süreç bir veya birkaç görüşme neticesinde sonuçlandığında ise artık proje öneri formunu hazırlayabilir ve taslaklar yani içindekiler kısmını meydana getirebilirsiniz. Devamında ise okuma ve yazma aşaması geleceğinden dolayı bitirme projesi yazım aşamasına geçebilirsiniz. Burada teslim zamanı odağında program yapmalı ve danışmanla birlikte mutabık olduğunuz tarihlerde düzenli olarak görüşme sağlamalısınız. Bu görüşmeler neticesinde yüksek lisans dönem projesi hakkında gelecek olası revizeleri dikkate almanız gerekiyor. Akademik çalışmaların tamamında olduğu gibi makale ve yüksek lisans dönem projelerinde revizeler olmazsa olmaz noktalardır. Çünkü danışman mantıklı veya mantıksız çeşitli revize taleplerinde bulunabilir ve bunları mutlak suretle dikkate almanız gerekmektedir. Eğer bunları yerine getirmezseniz tezinize/projenize danışman onay vermeyeceğinden dolayı başarılı şekilde lisansüstü programdan mezun olmanız söz konusu olmaz. Kısacası önerimiz her daim danışman görüşleri doğrultusunda çalışma yönlendirmeniz ve onun en basit taleplerini bile mutlak suretle dikkate almanız gerekmektedir. Yaptığınız revizeleri tekrar danışman hocanıza sunabilir ve en nihayetinde enstitünün proje yazım kılavuzuna göre formatı düzenlemeniz gerekir. Son aşamada ise baştan sona kontrol ve teslim zamanı geldiğinden dolayı artık çıktı alıp danışmana ve enstitüye teslim etmeniz gerekir. Böylelikle intihal gibi konularda sorun yoksa artık mezun olmanızın önünde herhangi bir engel kalmamış olacaktır. Detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.