SINIRSIZ! Önlisans Tez Danışmanlık

Önlisans Tez Danışmanlık

İki yıllık meslek yüksek okulları bünyesinde eğitim gören öğrencilerin önlisans tez danışmanlık aşamasına geldikleri zaman mezuniyetin önündeki bu son engeli aşmaları beklenir. Bilindiği üzere lise eğitimi bittikten sonra merkezi üniversite sınavı yapılmaktadır. Ülkemizde yapılan bu sınavla birlikte iki yıllık, dört yıllık fakülteler ve özel yetenekli öğrenci olan programlara insanların yerleşmesi sağlanır. Bu sınava girmediğiniz takdirde eğer meslek lisesi mezunu değilseniz hiçbir şekilde üniversite eğitimine başlayamazsınız. Anlatılan durum özel yetenekli öğrenci olan üniversite programları da dahil olmak üzere istisnasız tüm bölüm ve programlar için geçerlidir. Ancak burada istisna olarak belirtilen liselerde meslek lisesi eğitimi alan öğrencilerin iki yıllık programlardan bazılarına belirli kontenjan dahilinde kayı hakları bulunmaktadır. Bu haklar doğrultusunda başvuru yapmış öğrencilerin diploma puanlarına göre belirli katsayı bulunmakta ve bu puan doğrultusunda önlisans programlarının kapasitesine göre yerleştirme işlemi sonuçlanmaktadır. Söz konusu programlardaki eğitim hayatlarına devam eden öğrencilerin mezun olma aşamasına geldiklerinde ise önlisans tez danışmanlık aşamasını bitirmeleri ve en nihayetinde ise mezun olmaları mümkün hale gelecektir. Ayrıca iki yıllık programlarda eğitim gören insanların dikey geçiş sınavı denilen merkezi değerlendirme ile fakülte programlarına geçmeleri mümkündür. Bu sınavda ağırlıklı olarak Türkçe ve matematik odağında sorular sorulmakta ve her okulun kontenjanına ve başarı puanına göre öğrenci yerleştirme işlemleri tamamlanmaktadır. Kısacası önlisans tez danışmanlık aşamasını bitiren öğrencilerin mezun olduktan sonra fakülte eğitimlerine geçiş yapmaları mümkündür. Peki bu işlemleri tamamlamadan önce önlisans yönlendirilmiş çalışma ismi verilen bu akademik içerikle çalıştayın nasıl hazırlanması gerekir? Temel olarak bakıldığında ortalama bir bitirme tez ya da dönem projesi ayarında olacak akademik içerikli çalışmanın öğrencinin ilgi duyduğu konuda danışmanla birlikte karar vermek suretiyle çeşitli araştırmalar yapması gerekir. Konu belirleme aşamasında danışman onay verdiği taktirde dilediğiniz konuda önlisans yönlendirilmiş çalışma hazırlayabilirsiniz. Üniversite eğitiminin ilk basamağı olması nedeniyle çok ciddi ve üstün nitelikli olacak düzeyde içerik sizden beklemediğinden dolayı ön lisans öğrencisi olarak belirli seviyede emek ortaya koymak suretiyle söz konusu programlardan kolaylıkla mezun olabilirsiniz. Elbette özgün çalışma meydana getirmeniz ve içeriğin kesinlikle kopya olmaması elzemdir. Konuyla alakalı tez nasıl hazırlanır sorusuna yanıt verecek biçimde ilgili dokümanları incelerseniz burada anlatılanları olması gerektiği gibi tamamladığınız taktirde önlisans programlarından mezun olabilirsiniz. Her türlü sorularınızla ilgili size yardımcı olmak isteriz.